Zadanie 1

Dla jakiego parametru a wykres funkcji y = - 4x - 5a - 1, będzie przechodził przez punkt A(1, 10).

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 1

a = -3

Zadanie 2

Dla jakiego parametru a wykres funkcji y = 2x - a + 3 będzie przechodził przez punkt A(1, 1).

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 2

a = 4

Zadanie 3

Dla jakich parametrów a i b wykres funkcji y = ax - 3x - 2b będzie przechodził przez punkt A(0, 2)

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 3

a - może być dowolne, b = - 1