Zadanie 1

Pan Adam ma zwyczaj pokonywać wybraną trasę biegiem w tempie 6 km na godzinę, a następnie wracać wolnym truchtem w tempie 4 km na godzinę.
Jaka jest jego przeciętna prędkość na tej trasie?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 1

 Załóżmy że trasa ma 6km w każdą stronę.
Wówczas, przy prędkości 6km na godz, przebiegnięcie trasy w jedną strone zajmuje godzinę, a powrót zajmuje 1,5 godz.
Zatem pokonanie całej trasy 12 km zajmuje 2,5 godz. Czyli 12: 2,5 = 4,8 km na godz.

Zadanie 2

 

Pan Adam wypija pojemnik wody w 14 dni,
a pani Ania w 20 dni.
Jeżeli obydwoje będą pili z tego samego pojemnika,
każde w swoim tempie, to ile czasu zajmie im opróżnienie pojemnika?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 2

Zadanie 3

 

Aby wykonać pewną pracę:

Pierwszy pracownik potrzebuje 12 dni.

Drugi pracownik potrzebuje 9 dni.

Trzeci pracownik potrzebuje 18 dni.

Ile czasu zajmie im wykonanie tej pracy, jeśli będą pracowali razem?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 3

4 dni

Zadanie 4

 

Aby skosić łan zboża:

Pierwszy rolnik potrzebuje 6 godzin

Drugi rolnik potrzebuje 5 godzin

Trzeci rolnik potrzebuje 4 godzin

Czwarty rolnik potrzebuje 3 godzin

Piąty rolnik potrzebuje 2 godzin

Ile godzin zajmie im skoszenie łanu zboża, jeżeli będą pracować razem, każdy ze swoją wydajnością?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 4

Zadanie 5

Jeden kran napełnia wannę w ciągu 2 minut, a drugi w ciągu 6 minut. W ciągu ilu minut napełni się wanna, jeśli będą odkręcone oba krany jednocześnie?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 5

1,5 minuty

Zadanie 6

Bryła lodowa w kształcie prostopadłościanu zaczęła się roztapiać. Po 19 dniach wszystkie wymiary bryły zmniejszyły się o jedną trzecią. Po ilu dniach bryła roztopi się całkowicie, jeśli tempo roztapiania się lodu nie ulegnie zmianie?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 6

27

Zadanie 7

Basen napełnia się w ciągu 2 godzin, a opróżnia w ciągu 5 godzin. Po ilu minutach basen się napełni, jeżeli otworzymy kran i odpływ jednocześnie?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 7

W ciągu godziny napełni się 1/2 - 1/5 = 3/10 basenu.

Basen napełni się w 3 i 1/3 godziny, czyli 200 minut