Zadanie 1

Oblicz wartość wyrażenia:

 

ODPOWIEDŹ- zadanie 1

 

Zadanie 2

a, b, c, d są liczbami naturalnymi.

Zapisz podane ułamki:

w postaci wyrażenia typu:

PODPOWIEDŹ -  Zadanie 2

 

 

Zadanie 3

Jaka jest maksymalna możliwa ilość niedziel w ciągu roku?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 3

53

Zadanie 4

Podziel liczbę 360 na dwie liczby, tak, aby jedna z nich stanowiła 7/13 drugiej.

 

ODPOWIEDŹ- Zadanie 4

126 i 234

Zadanie 5 (a)

Jak szybko policzyć, jaki jest wynik działania:

1-2+3-4+5-6+7-8+...+1993-1994+1995=

Ile wyniesie wynik tego działania?

 

ODPOWIEDŹ- Zadanie 5 (a)

998

Zadanie 5 (b)

Jak szybko dodać wszystkie liczby naturalne od 0 do 200?

Ile wyniesie suma?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 5 (b)

20100

Zadanie 6

W klasie 3b są 32 osoby. Stosunek liczby dziewcząt do chłopców wynosi 5:3. Ile jest dziewcząt w tej klasie?

 

ODPOWIEDŹ- Zadanie 6

20

Zadanie 7

Czy umiesz uzasadnić, że jeśli

 

PODPOWIEDŹ - Zadanie 7

1/2 +1/2 + 1/2 =1,5, a co będzie, jeśli zamiast 2 wstawimy liczbę większą?

Zadanie 8

Oblicz:

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 8

a) 83,5

b) 33,125

c) 0,015

d) 7

e) 1700