Zadanie 1

Oblicz:

ODPOWIEDZI - Zadanie 1

a) 50/9

Zadanie 2

Ustaw w kolejności od najmniejszej do największej:

ODPOWIEDZI - Zadanie 2