Zadanie 1

Cenę bluzki obniżono o 20%. O ile procent należy podwyższyć tę nową cenę, aby była równa cenie początkowej?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 1

25%

Zadanie 2

Cenę bluzki obniżono o 30%, a potem o 20%. O ile procent cena jest mniejsza w porównaniu z pierwotną?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 2

44%

Zadanie 3

Która obniżka ceny bluzki jest większa: od razu o 45%, czy najpierw o 25%, a potem jeszcze o 20%.

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 3

Większa jest obniżka od razu o 45%

 

Zadanie 4

Bluzka kosztuje x zł. Cenę tą  powiększono o y%, a następnie otrzymaną cenę znów powiększono o y%. O ile procent ostatecznie otrzymana cena jest większa od ceny x?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 4

 

Zadanie 5

Cenę bluzki podwyższono o 30%, a następnie nową cenę podwyższono jeszcze o 10%. O ile procent należałoby od razu podwyższyć cenę bluzki, aby otrzymać ten sam rezultat, co po przeprowadzeniu obu podwyżek?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 5

o 43%

 

Zadanie 6

Pan Adam, chcąc oszczędzić, ograniczył wydatki na nowe ubrania w pierwszym roku o 20%, w drugim roku o kolejnych 25%, w trzecim roku o kolejnych 55%. O ile procent łącznie zmniejszył po tych 3 latach wydatki na ubrania w porównaniu do czasu sprzed oszczędzania?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 6

73%