Zadanie 1

Średnia pewnego zbioru liczb wynosi 23. Jeżeli dodamy do tego zbioru liczbę 39, to średnia tego zbioru będzie wynosiła 24. Ile liczb liczy zbiór?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 1

Zbiór liczy 15 liczb.

Układamy równanie:

(23x+39):(x+1) = 24

Zadanie 2

Średnia arytmetyczna liczb 0,1,1,1,4,x

wynosi 2. Ile wynosi liczba x?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 2

x = 5

Zadanie 3

Mediana uporządkowanego rosnąco ciągu liczb: 2,2,3,x,5,6 wynosi 4.

Ile wynosi x?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 3

x = 5