Zadanie 1

Dzban napełniony wodą waży 3,5 kg, a napełniony do połowy 2 kg. Ile waży pusty dzban?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 1

0,5 kg

Zadanie 2

W małej miejscowości mieszkają trzydzieści trzy rodziny. Każda z nich ma jeden, dwa lub trzy samochody. Liczba rodzin posiadających trzy samochody jest taka sama jak liczba rodzin posiadających tylko jeden samochód. Ile jest samochodów w tej miejscowości?

 

ODPOWIEDŹ - Zadanie 2

66