Najlepsze prace - efekt "3D" w programie GIMP

 


Praca Izy Kierzkowskiej - klasa 1c

Praca Mateusza Laskowskiego - klasa 2a

Praca Aleksandry Kosmala - klasa 2b

Praca Oli Kędziory - klasa 2a